Puszcza Białowieska jednym z ostatnich i na pewno najstarszym zwartym kompleksem leśnym w Europie. Można w niej zobaczyć las, jakim był przed kilkuset laty. Krajobraz tego niespotykanego miejsca kojarzy się nierozerwalnie z dużą ilością starych, powalonych drzew. Symbolem Puszczy Białowieskiej jest żubr, którego najłatwiej tam spotkać zimą, kiedy łączy się w większe grupy, a jego ślady są lepiej widoczne na śniegu. Najcenniejsze fragmenty puszczy zostały objęte ochroną Białowieskiego Parku Narodowego jeszcze w pierwszej połowie XX wieku. Obecnie Białowieski Park Narodowy składa się z trzech jednostek administracyjnych, którymi są: Obręb Ochronny Orłówka, Obręb Ochronny Hwoźna i Ośrodek Hodowli Żubrów. Ten ostatni zawiera trzy rezerwaty hodowlane oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów. Można tam z bliska zobaczyć te ogromne i dumne zwierzęta wraz z innymi mieszkańcami puszczy. Białowieski Park Narodowy charakteryzuje się dużą różnorodnością roślin, grzybów, ptaków i ssaków. Można tu spotkać wiele niemal wytępionych lub ginących już gatunków. Nigdy nie ingerowano tu w przyrodę, nie prowadzono wyrębów drzew. Turyści poruszają się tylko w grupach, po ściśle wyznaczonych ścieżkach i obowiązkowo z przewodnikami. Jako jeden z najcenniejszych skarbów przyrody w 1977 roku Białowieski Park Narodowy został wpisany przez UNESCO na listę Światowych Rezerwatów Biosfery. Dwa lata później uznano go za pierwszy i jedyny w Polsce przyrodniczy Obiekt Dziedzictwa Światowego. W 1997 roku został uhonorowany przez Radę Europy Dyplomem Europy. Od kilku lat organizacje ekologiczne walczą o rozszerzenie powierzchni parku na cały obszar puszczy. Swoją mroczną tajemniczością, leśnymi gęstwinami, niespotykaną roślinnością i zwierzyną Puszcza Białowieska przyciąga rzesze turystów i entuzjastów przyrody. Wokół niej rozwija się infrastruktura pozwalająca turystom na spędzenie dłuższego czasu w ścisłym kontakcie z dziką przyrodą. Powstają coraz to nowe restauracje, hotele i zajazdy. Coraz więcej ludzi szuka kontaktu z przyrodą, coraz więcej ucieka w takie dzikie miejsca od zgiełku. Warto odwiedzić Puszczę Białowieską, warto zobaczyć naszą dumę narodową – żubra.