Pomysł na utworzenie ośrodków hodowli zwierzyny powstał tuż po II wojnie światowej, a w 1959 uzyskał status prawny. Część z nich należy do Lasów Państwowych, część znajduje się w posiadaniu Polskiego Związku Łowieckiego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz uczelni z wydziałami leśnymi. Ośrodki hodowli zwierzyny Lasów Państwowych zajmują niemal 2 miliony hektarów powierzchni. Najwięcej z nich jest rozlokowanych wzdłuż granicy wschodniej i zachodniej Polski ze względu na zwiększoną lesistość tych terenów. W ośrodkach należących do Lasów Państwowych przeważają takie zwierzęta jak łosie, jelenie, daniele, sarny i dziki. W ośrodkach należących do Polskiego Związku Łowieckiego hoduje się przede wszystkim zwierzynę drobną. Celem tych ośrodków jest utrzymanie optymalnej ilości zwierzyny w Polskich lasach oraz dbałość o jej jak najlepszą kondycje fizyczną po to, by zabezpieczyć populację zwierzyny w Polsce. Ośrodki hodowli zwierzyny zapewniają bezpieczeństwo i stabilizację gospodarowania populacjami, przez co mają ogromne znaczenie dla całej gospodarki łowieckiej Polski. Innym celem ośrodków są badania naukowe, szkolenia myśliwych oraz testowanie nowych rozwiązań z zakresu gospodarki łowieckiej. Ponieważ źródła finansowania tych ośrodków nie są sprecyzowane przez prawo, a Lasy Państwowe nie mogą kosztów ich funkcjonowania pokrywać z działalności podstawowej, więc ośrodki
zarabiają na organizowanych dla polskich i zagranicznych myśliwych
polowaniach. Regionalne dyrekcje Lasów Państwowych projektują wieloletnie plany hodowlane, nadleśniczowie zatwierdzają roczne plany łowieckie i na tej podstawie zapada decyzja o gatunkach i liczbie zwierząt przeznaczonych na ten cel. Aby stale poprawiać jakość żyjącej w naszych lasach
zwierzyny sprowadzane są zwierzęta z innych rejonów Europy. To jest dość istotne działanie przy małych populacjach, gdzie może dojść do chowu wsobnego czyniącego dany gatunek bardziej podatnym na wyginięcie. Dzięki importom wzbogacona zostaje pula genowa, a zwierząt jest więcej i są zdrowsze. Dzięki ośrodkom hodowli zwierzyny nasze lasy wciąż tętnią życiem.