W naszych lasach jest wiele cennych miejsc skrywających rzadkie gatunki roślin i zwierząt. W ich zakamarkach chowają się prawdziwe skarby natury. Chowają się, by człowiek ich nie zniszczył, a człowiek po wielu latach destrukcyjnej dla lasów gospodarki, postanowił ratować tą garstkę drzew, która została. Aby chronić przyrodę powstają parki narodowe i rezerwaty nad którymi opiekę sprawują leśnicy. Na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych powstają parki krajobrazowe. Pojedyncze okazy przyrody, wiekowe drzewa, jaskinie czy wodospady zyskują miana pomników przyrody. W ostatnich latach przybywa też tzw. użytków ekologicznych, które jako pozostałości ekosystemów mają ogromne znaczenie dla zachowania zasobów genetycznych. Wiele gatunków roślin i zwierząt jest objętych ochroną. To najstarsza forma ochrony w Polsce. Wokół gniazd unikatowych ptaków drapieżnych wyznaczane są strefy ochronne. Wszystkie te zabiegi mają na celu utrzymanie i powiększanie zasobów leśnych i przyrodniczych. Leśnicy ciężko pracują, aby zachować lasy, z których ludzie czerpią olbrzymie zyski. To one dają nam tlen, grzyby, jagody i drewno. To one osłaniają nas przed zanieczyszczeniami , zwłaszcza w strefach oddziaływania przemysłu. Leśne spacery służą zdrowiu i ukojeniu nerwów. Pozwalają odpocząć od zgiełku i smogu miast. W dzisiejszych czasach trzeba naturze pomóc, by przetrwała. Zdana jest na łaskę człowieka, który sam musi określać ramy swojej działalności. Wiedząc jednocześnie, jakie skutki niesie ze sobą nieprzemyślana ingerencja. Człowiek musi aktywnie wspierać leśne środowisko dla przyszłych pokoleń. Dlatego też powstają coraz to nowe organizacje proekologiczne walczące o zielone lasy i ich mieszkańców. Dlatego ochrona lasów jest priorytetem dla państwa i organizacji pozarządowych. Czy te wszystkie zabiegi pozwolą następnym pokoleniom na leśne spacery wśród ciszy? Czy za kilkaset lat nie będziemy lasów oglądać tylko na zdjęciach i w muzeach przyrody. Czy będziemy mieli czym oddychać? To zależy tylko od nas. Od ludzi.