Rok do roku powierzchnia lasów europejskich zwiększa się o kilkadziesiąt hektarów. Są również zdrowsze i bogatsze w przeróżne gatunki roślin i zwierząt. Od lasów uzależnione jest życie ludzkie oraz duża część globalnej gospodarki. Mieszka w nich 80 procent gatunków światowej fauny i flory. Lasy absorbują dwutlenek węgla i zatrzymują wodę przeciwdziałając powodziom. Dostarczają nam drewno, którego zasoby, przy rozsądnej gospodarce leśnej, są niewyczerpane. Polskie lasy są niemal w 80 procentach własnością publiczną. W imieniu skarbu państwa zarządzają nimi Lasy Państwowe. W przeciwieństwie do wielu innych krajów nasze lasy są powszechnie dostępne. Oznacza to, że każdy z nas może do nich wejść o dowolnej porze, może cieszyć oczy leśnymi krajobrazami i korzystać z ich mikroklimatu. Każdy może zbierać w nich jagody i grzyby. Ograniczenia dotyczą tylko ścisłych rezerwatów i mają służyć szczególnej ochronie fauny i flory tych miejsc. Specjalnie dla turystów leśnicy wytyczają coraz to nowe szlaki wędrowne, parkingi leśne i miejsca widokowe. Co roku sadzonych jest setki milionów drzew. Wycince poddawanych jest jedynie 55procent przyrastającego lasu, co powoduje stałe zwiększanie się ich powierzchni. Zgodnie z prawem w miejsce każdego wyciętego drzewa należy zasadzić nowe. Pozyskiwanie surowców jest istotne dla wielu gałęzi przemysłu, jednak priorytetem jest ochrona lasów przed zagrożeniami oraz odnawianie się ich zasobów w odpowiednim tempie. By uchronić lasy przed niekontrolowaną wycinką wprowadzono certyfikację drewna, która powoduje, iż coraz trudniej sprzedać towar z niewiadomego źródła. Gospodarka leśna jest oparta na planach urządzania lasów, które są sporządzane co 10 lat i zatwierdzane przez Ministra Środowiska. Plany te zawierają dane dotyczące pozyskiwania drewna, jego odnowień oraz prac pielęgnacyjnych. Należy pamiętać, że las to najbardziej skomplikowany i najwyżej zorganizowany element środowiska przyrodniczego. Jego wielorakie funkcje pozaprodukcyjne zdecydowanie przewyższają wartość pozyskiwanego z niego drewna. Kiedy zabraknie lasów, zabraknie nas – ludzi.