Cztery kilometry na północ od Lubania leży Henryków Lubański. Duża wieś ciągnąca się wzdłuż drogi. Senna atmosfera, spokój, cisza. Obok domu nr 293 rośnie stary cis. Drzewo spokojnie opiera się o stojący dom. Budynek powstał nieopodal, gdy cis już rósł. Ktoś szukał cienia. Szukał bezpieczeństwa, ukojenia. Dzięki temu cis może się wesprzeć o dom. Pomimo 5-metrowego obwodu, nie stoi już tak pewnie jak przez lata. Po huraganie z 1989 roku drzewo jest jest uszkodzone. Cis z Henrykowa nie jest specjalnie znany. Nie ma spektakularnego imienia jak cis Chrobry z Borów Tucholskich. Jego wizerunku nie uświetnił Leon Wyczółkowski, raczej nie ma jego obrazu w żadnym z muzeów. Miłośnicy drzew z Towarzystwa Ochrony Najstarszych Drzew w Polsce starali się odnaleźć jego historyczne wizerunki. Na stronie internetowej Towarzystwa jest współczesne zdjęcie i cytat Michela Viarda z książki „Drzewa. 1000 fotografii” (tłum. Aleksandra Łukaszewska, Wiesław Nowakowski, Arkady, Warszawa 1999): „Drzewo
zapuszczające swe korzenie głęboko w ziemię i wznoszące swe gałęzie wysoko w górę było zawsze i we wszystkich religiach związane ze sferą duchową – wiązało ziemię z niebem, człowieka z bogami. Jego coroczne odradzanie się, długowieczność, imponującą wielkość wiązano często z siłą i nieśmiertelnością. (…) Drzewa są święte, są kaplicami i grobami, ale także obrońcami. W Belgii na dębach i bukach wiesza się chusteczki lub wbija gwoździe [!], by wybłagać uzdrowienie. Na innych gatunkach umieszcza się święte obrazki lub figurki, np. na lipie, która uchodzi za drzewo przyciągające demony i czarownice. Religijny obrazek chroni drzewo, religia łączy się w ten sposób z magią” . Ponieważ przy drzewie nie ma żadnej tabliczki, jedynie miłośnicy starych drzew powiesili na czerwonej wstążce własnoręcznie oprawiony obrazek przedstawiający tego samego cisa około 100 lat temu, z pocztówki reprodukowanej w „Schlesiens Pflanzenwelt” F. Paxa, pracy wydanej w Jenie w roku 1915. Wiedzą dlaczego. Cis z Henrykowa kiełkował około 750 roku. Dzisiaj ma 1261 lat. Jest najstarszym drzewem w Polsce.