Uncategorized

Bobry są największymi gryzoniami w Europie. Zamieszkują brzegi rzek i strumieni. Budują z gałęzi i mułu żeremia, czyli częściowo ukryte w wodzie szałasy, będące później ich schronieniem. Żyją w rodzinach aż do usamodzielnienia się młodych osobników. Największe ich skupiska występują w północno – wschodniej Polsce. Od 1974 roku działają aktywne programy ochrony tego gatunku. Ciężka praca bobrów bywa niezwykle uciążliwa dla człowieka. Wynikająca z ich pierwotnej natury potrzeba budowania tam jest często przyczyną zalewania lasów, łąk i pastwisk. Piętrząc wodę na rzekach tworzą olbrzymie rozlewiska. Continue reading

Z roku na rok powstaje w lasach coraz więcej nielegalnych
wysypisk śmieci. Przyczyną mogą być zbyt wysokie koszty legalnego odbioru śmieci narzucane przez firmy zajmujące się tym profesjonalnie. A może to my zbyt dużo śmieci wytwarzamy? Wywóz śmieci do lasu jest bardzo prosty. Wystarczy zapakować je do bagażnika i porzucić w ustronnym miejscu. Chwila strachu i możemy znowu udawać prawego obywatela. Niestety nasze postępowanie odbija się na stanie lasów, środowisku i na nas samych. Leśnicy usuwają rocznie z lasów dziesiątki tysięcy metrów sześciennych odpadów. Z naszych śmieci do gleby i wód gruntowych Continue reading

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromne jest znaczenie mrówek w środowiskach leśnych. Te drobne, pracowite istoty istnieją na Ziemi od ponad 150 mln lat. W Polsce żyje około 100 gatunków mrówek. Dzięki swojej liczebności, konsumpcji i wysokiej organizacji społecznej silnie oddziałują na pozostałe składniki środowiska. Są podstawowym czynnikiem stabilizacji ilościowej szkodników leśnych, a co za tym idzie, czynnikiem profilaktycznym w ochronie naszych lasów. Mrówki są bardzo odporne na zmiany w środowisku i z łatwością przystosowują się do zmian w składzie dostępnego pokarmu. Sprzątają ciała obumarłych zwierząt i utylizują ich szczątki. Są strażnikami Continue reading