RobinHood

Naukowcy obliczyli, że wszystkie lasy rosnące obecnie na Ziemi dają połowę tlenu, jaki jest niezbędny do życia wszystkim ludziom i zwierzętom. Globalna produkcja lasów wynosi 26 miliardów ton rocznie. Jednocześnie lasy absorbują dwutlenek węgla. Jedno drzewo pochłania średnio jedną tonę dwutlenku węgla na każdy metr przyrostu i oddaje przy tym do atmosfery niemal 730 kilogramów tlenu. Badanie intensywności procesu fotosyntezy wykazało, że jeden metr kwadratowy powierzchni liści, oddaje w czasie całej wegetacji ok. kilograma czystego tlenu. Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile jest potrzebne człowiekowi do życia w okresie dwóch Continue reading

Pomysł na utworzenie ośrodków hodowli zwierzyny powstał tuż po II wojnie światowej, a w 1959 uzyskał status prawny. Część z nich należy do Lasów Państwowych, część znajduje się w posiadaniu Polskiego Związku Łowieckiego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz uczelni z wydziałami leśnymi. Ośrodki hodowli zwierzyny Lasów Państwowych zajmują niemal 2 miliony hektarów powierzchni. Najwięcej z nich jest rozlokowanych wzdłuż granicy wschodniej i zachodniej Polski ze względu na zwiększoną lesistość tych terenów. W ośrodkach należących do Lasów Państwowych przeważają takie zwierzęta jak łosie, jelenie, daniele, Continue reading

Rok do roku powierzchnia lasów europejskich zwiększa się o kilkadziesiąt hektarów. Są również zdrowsze i bogatsze w przeróżne gatunki roślin i zwierząt. Od lasów uzależnione jest życie ludzkie oraz duża część globalnej gospodarki. Mieszka w nich 80 procent gatunków światowej fauny i flory. Lasy absorbują dwutlenek węgla i zatrzymują wodę przeciwdziałając powodziom. Dostarczają nam drewno, którego zasoby, przy rozsądnej gospodarce leśnej, są niewyczerpane. Polskie lasy są niemal w 80 procentach własnością publiczną. W imieniu skarbu państwa zarządzają nimi Lasy Państwowe. W przeciwieństwie do wielu innych krajów nasze Continue reading

Degradacja oraz ciągłe zmniejszanie się powierzchni lasów są obecnie bardzo poważnym problemem na całym świecie. Od lat powstają programy mające na celu ochronę ekosystemów leśnych, wspierane przez organizacje ekologiczne, agencje rządowe, a nawet Bank Światowy, Organizację Narodów Zjednoczonych, czy Unię Europejską. Pomysłów na ratowanie lasów jest wiele, ale niestety skutek wdrażania ich w życie znikomy. W efekcie konferencji w Rio de Janeiro w 1992 roku Forest Stewardship Council (FSC) opracowało zasady, za pomocą których należy certyfikować lasy i produkty leśne. Certyfikat taki ma być gwarancją produktu pochodzącego z lasu prawidłowo zarządzanego. Continue reading

Puszcza Białowieska jednym z ostatnich i na pewno najstarszym zwartym kompleksem leśnym w Europie. Można w niej zobaczyć las, jakim był przed kilkuset laty. Krajobraz tego niespotykanego miejsca kojarzy się nierozerwalnie z dużą ilością starych, powalonych drzew. Symbolem Puszczy Białowieskiej jest żubr, którego najłatwiej tam spotkać zimą, kiedy łączy się w większe grupy, a jego ślady są lepiej widoczne na śniegu. Najcenniejsze fragmenty puszczy zostały objęte ochroną Białowieskiego Parku Narodowego jeszcze w pierwszej połowie XX wieku. Obecnie Białowieski Park Narodowy składa się z trzech jednostek administracyjnych, którymi są: Continue reading

W naszych lasach jest wiele cennych miejsc skrywających rzadkie gatunki roślin i zwierząt. W ich zakamarkach chowają się prawdziwe skarby natury. Chowają się, by człowiek ich nie zniszczył, a człowiek po wielu latach destrukcyjnej dla lasów gospodarki, postanowił ratować tą garstkę drzew, która została. Aby chronić przyrodę powstają parki narodowe i rezerwaty nad którymi opiekę sprawują leśnicy. Na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych powstają parki krajobrazowe. Pojedyncze okazy przyrody, wiekowe drzewa, jaskinie czy Continue reading